1. Korttegning og triangulering

1. Korttegning og triangulering

I 1747 begyndte Frankrig som den første nation en præcis opmåling af landet. Det var enevældens tid, og Frankrig havde dengang en stærk centralmagt, der kunne iværksætte et sådant projekt. Det resulterede i 182 kortblade i målestoksforholdet 1:86400.

 

Kap6, s263_01

I 1792 starter et nyt projekt, nemlig fastlæggelse af et nyt længdemål. På dette tidspunkt havde man et virvar af forskellige måleenheder til længder, vægt og rumfang. Efter den franske revolution i 1789 ville man gøre op med alt dette. Nu skulle titalsystemet anvendes overalt. Det har vi beskrevet nærmere i indledningen til kapitel 6, Logaritmer.

Det nye længdemål, som kom til at hedde en meter, blev fastlagt som præcis en timilliontedel af jordkvadranten, der er afstanden fra Nordpolen til ækvator.

 

Men da intet menneske på det tidspunkt havde rejst til Nord- eller Sydpolen, valgte man i stedet at måle afstanden fra Dunkirk til Barcelona.

Opmålingen blev foretaget som en triangulering, hvor man lagde et net af trekanter ned over Frankrig, som vist på båndet til højre. Længden af en bestemt basislinje opmåles meget nøjagtigt, derefter måler man vinkler mellem basislinjen og sigtelinjer til kirketårne og andet der rager op. Her ud fra beregnes nye afstande ved hjælp af trigonometri. Sådan fortsættes.

De to hovedansvarlige for opmålingen, Delambre og Mechain, startede i hver sin ende. Først efter seks år lykkedes det dem at mødes på det aftalte sted i Rodez og fuldende fastlæggelsen af meteren. 

 

Øvelse 8.1 

Find den geografiske position for Dunkirk og Barcelona.

a)   Hvorfor kan afstanden mellem de to byer bruges som udgangspunkt for at beregne afstanden fra ækvator til Nordpolen?
b) Hvordan kan man se, at afstanden mellem de to byer er ca. en tiendedel af Jordkvadranten?
c) Hvorfor skal opmålingen starte og slutte ude ved havet?

 

Du kan her finde yderligere materiale om fastlæggelse af meteren. Her kan man bl.a. finde nærmere oplysninger om de problemer, som mødte Delambre og Mechain på deres mission, der foregik under de kaotiske forhold i årene efter revolutionen, hvor der også udbrød krig mellem Frankrig og Spanien.

 
Kap6, s263

 

 

 

Indholdsfortegnelse