I 1747 begyndte Frankrig som den første nation en præcis opmåling af landet. Det var enevældens tid, og Frankrig havde dengang en stærk centralmagt, der kunne iværksætte et sådant projekt. Det resulterede i 182 kortblade i målestoksforholdet 1:86400.