5.2 Grafisk repræsentation og grafisk løsning

En ligning af typen 6x – 2y = 5 med to ubekendte (to variable) x og y kan opfattes som en ligning for en ret linje, idet vi kan omskrive ligningen til y = 3x – 2,5. 

 

 

Øvelse 7.53