2.2 Platons dialog Menon – Hvor kommer ny viden fra?

2.2 Platons dialog Menon – Hvor kommer ny viden fra?

I værket Menon beskriver Platon en dialog mellem Sokrates og en af adelsmanden Menons slaver. Platons hensigt med dialogen er at vise, at mennesket er født vidende, og at al erkendelse er generindring, dvs. Sokrates lærer ikke slaven noget; det er slaven selv, der genkalder allerede eksisterende viden. Du kan hente et uddrag af Platons Menon, oversat og kommenteret af Chr. Gorm Tortzen her. Hele dialogen ligger på nettet og kan ses her.

 

 

Øvelse 1

Læs dialogen, og inddrag undervejs nedenstående figurer, som Platon lader Sokrates tegne i sandet – uden de dog er illustreret i dialogen.

 

Menon_ill_kap 10
 

 

 

 

Øvelse 2

Platon og Sokrates mener, at eksemplet kan generaliseres, så ny viden i virkeligheden er generindring.

a)  Vælg et af de beviser, du kender for Pythagoras’ sætning, og overvej, om du ville kunne gennemføre en dialog som i Menon, hvor du får en, der ikke kender til beviset, til at indse rigtigheden heraf.
b)   Vælg en sætning om modellerne, fx sætningen om beregning af hældningskoefficienten eller sætningen om beregning af fordoblingskonstanten, og overvej, om du ville kunne gennemføre en dialog som i Menon, hvor du får en, der ikke kender til beviset, til at indse rigtigheden heraf.

 

 

 
Menon-dialogen handler om det overordnede spørgsmål: Hvordan opnår vi ny viden? Men samtidig anvender Platon som illustration en af den tidlige græske matematiks vigtige opdagelser, nemlig at to kvadraters arealer kan være udtrykt i hele tal, fx, som her, 4 og 8 kvadratenheder, mens deres sider ikke nødvendigvis kan det. Fx som her, hvor sidelængden i 4-kvadratet er 2, mens sidelængden i 8-kvadratet jo – med vores moderne metoder – bliver $√8$, som er et irrationalt tal. Dette handler næste øvelse og projekt om.  

 

Indholdsfortegnelse