2.2 Platons dialog Menon – Hvor kommer ny viden fra?

I værket Menon beskriver Platon en dialog mellem Sokrates og en af adelsmanden Menons slaver. Platons hensigt med dialogen er at vise, at mennesket er født vidende, og at al erkendelse er generindring, dvs. Sokrates lærer ikke slaven noget; det er slaven selv, der genkalder allerede eksisterende viden. Du kan hente et uddrag af Platons Menon, oversat og kommenteret af Chr.