3.1 Grafisk præsentation af grupperede datasæt - histogram

Når man henter store datamaterialer fx fra Danmarks Statistik, vil de normalt være grupperede, og man har ofte slet ikke adgang til de oprindelige data. Som et eksempel på behandling af et større datamateriale ser vi på følgende tabel fra kriminalitetsstatistikken over aldersfordelingen for de danskere, der i 2001 var ofre for en kriminel handling:

 

kap2,s88,a