2.4 Grafisk præsentation af et numerisk datasæt - boksplot

Det udvidede kvartilsæt kan også anvendes i en særlig grafisk fremstilling af datasættet, som vi kalder boksplot. Et boksplot tegnes ud fra det udvidede kvartilsæt:

 

kap2,s83,a