2.4 Grafisk præsentation af et numerisk datasæt - boksplot

2.4 Grafisk præsentation af et numerisk datasæt - boksplot

Det udvidede kvartilsæt kan også anvendes i en særlig grafisk fremstilling af datasættet, som vi kalder boksplot. Et boksplot tegnes ud fra det udvidede kvartilsæt:

 

kap2,s83,a

 

Boksplottet giver i ét blik en visuel information om såvel niveauet for konditallet (repræsenteret ved medianen) som konditallets spredning i form af kvartilbredden, som jo netop er længden af kvartilboksen (”kassen”). Boksen indeholder altid (mindst) halvdelen af observationerne.

 

Det er valgfrit, om boksplottet tegnes lodret eller vandret.

 

 

Øvelse 2.19

På figuren ses et boksplot for en karakterfordeling.

 

kap2,s83,b

 
a)  

Aflæs kvartilsættet, og bestem kvartilbredden.

b)

Hvordan ville datasættet se ud, hvis vi ydermere får oplyst, at der er 8 karakterer i datasættet?

 

Øvelse 2.20 (især for A-niveau)

Et karaktersæt for en klasse med 17 elever har det udvidede kvartilsæt: minimum = 02, nedre kvartil = 4, median = 7, øvre kvartil = 10, maksimum = 12

a)  

Hvad er den mindst mulige værdi for gennemsnitskarakteren, dvs. middeltallet?

b) Hvad er den størst mulige værdi for gennemsnitskarakteren, dvs. middeltallet?

 

 


 

 

Indholdsfortegnelse