4.2 Lokale ekstrema og monotoniforhold

 
 

I kapitel 1, afsnit 4 præsenterede vi, hvad vi matematisk forstår ved lokale ekstrema, dvs. lokalt maksimum og lokalt minimum. En funktionsværdi f(c) kaldes eksempelvis for et lokalt maksimum, hvis der findes et interval om c, så det for alle x-værdier i dette interval gælder, at $f(x) ≤ f(c)$.