Centralperspektiv

Centralperspektiv er en teknik inden for kunsten, som man kan anvende for at indikere afstand i malerier og tegninger, og begrebet har været vigtigt for komposition og tolkning af billeder siden renæssancen. Når du skal fortolke et billede, er det vigtigt at finde dets forsvindingspunkt, som er det punkt, hvor alle indgående linjer mødes.